Podrška razvoju vašeg poslovanja

Aleksić sa saradnicima Beograd je advokatska kancelarija specijalizovana da pruži pravnu podršku domaćim i međunarodnim kompanijama i investitorima koji žele da uspostave i razviju svoje poslovanje u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi.

Naša pravna praksa posebno je posvećena savetovanju klijenata koji žele da investiraju u različite tipove projekata počevši od izgradnje proizvodnih pogona i fabrika, energetskih postrojenja, različitih infrastrukturnih projekata do projekata u oblasti javno-privatnog partnerstva.