Bankarstvo & finansije

Dugogodišnji rad sa klijentima u sektoru bankarstva i finansija čini naše eksperte jednim od najiskusnijih, spremnih da vam pomognu, kako u kompleksnim zahtevima iz oblasti spajanja i pripajanja u bankarskom sektoru, tako i u projektnom finansiranju, poslovima kreditiranja, stečaja i likvidacije.

Savetujemo i zastupamo kako zajmodavce, tako i zajmoprimce i dobro smo upoznati sa zahtevima koji proizilaze iz njihovog svakodnevnog poslovanja, kao i sa svim pratećim administrativnim poslovima.

Takođe, nudimo usluge povezane sa bankarskim poslovanjem, mikrofinansiranjem i platnim operacijama.

Naše usluge:

  • Usklađenost sa pozitivnim propisima u oblasti bankarstva i finansija
  • Savetovanje u oblasti finansiranja
  • Savetovanje u oblasti projektnog finansiranja
  • Upravljanje i naplata problematičnih kredita
  • Stečajni i likvidacioni postupak
  • Poslove vezane za osiguravače i poslove osiguranja