Porezi

Česte promene i različita tumačenja propisa iz oblasti poreskog prava, mogu predstavljati veliki problem za kompanije. Naši advokati, zajedno sa ekonomskim stručnjacima iz ove oblasti, spremni su da ponude celovite, precizne i pragmatične savete i olakšaju vaše svakodnevno poslovanje.

Naše usluge, pored ostalih obuhvataju:

  • Porez na dobit pravnih lica
  • Porez na dohodak građana
  • Porez na dodatu vrednost (PDV)
  • Carine
  • Optimizovanje poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika
  • Porezi na imovinu
  • Zastupanje pred poreskim organima i sudovima