Zaštita intelektualne svojine

Uspešno poslovanje kompanija i adekvatan odgovor na sve kompleksnije zahteve tržišne utakmice su nezamislivi bez inovacija, poslovnih tajni i novih tehnoloških rešenja. Profesionalno obavljanje bilo koje privredne delatnosti gotovo da gubi smisao ako roba ili usluge koje ona obuhvata nisu obeležene specifičnim znakom, ili žigom. Naš pravni tim pruža širok spektar usluga u oblasti prava intelektualne svojine.

Naše usluge uključuju:

  • Zaštitu autorskih prava
  • Zaštitu patenata i žigova
  • Upravljanje portfoliom intelektualne svojine
  • Zastupanje u sporovima i pred drugim nadležnim organima i institucijama
  • Zaštitu oznaka geografskog porekla
  • Zaštitu podataka, poverljivost i privatnost
  • Izradu različitih tipova ugovora