Zaštita prava konkurencije

Nezavisno od toga da li se radi o pitanjima zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu, državnoj pomoći ili vam je potrebno da usaglasite vaše poslovanje sa pozitivnim propisima, naši advokati će brzo i efikasno pomoći u svim pitanjima u vezi sa pravom konkurencije. Uspešno smo zastupali brojne domaće i međunarodne klijente iz različitih industrija pred relevantnim institucijama za zaštitu prava konkurencije čime smo im pomogli da uspešno ostvare svoje poslovne ciljeve.

Naše usluge u ovoj oblasti obuhvataju savete u vezi sa:

  • Zloupotrebom dominantnog položaja i ponašanja na tržištu
  • Revizijama
  • Istragama
  • Kontrolom koncentracija
  • Javnim nabavkama
  • Kartelskim udruživanjem
  • Državnom pomoći
  • Sporovima
  • Usaglašavanjem sa važećim propisima